Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe