Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Miasta Ustroń; Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Ustroń zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe