Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/924/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe