Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/35/18 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie stosowania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe