Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe