Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/19/2018 Rady Miasta Racibórz

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/498/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe