Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III.15.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe