Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe