Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/36/18 Rady Miasta Tychy

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (ze zm.)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe