Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Powiatu w Rybniku; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 3 grudnia 2018r.

do Porozumienia nr SK.7140.1.6.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego użyteczności publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe