Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr DPA.073.1.3.2018 Burmistrza Miasta Pszów; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 21 grudnia 2018r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski wykonania zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Pszów w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Miasta Pszów w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe