Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.676.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 stycznia 2019r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Janów Nr 9/II/18 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe