Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/35/18 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/175/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzyce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe