Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie nadania statutu sołectwu Teresów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe