Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/25/2018 Rady Miasta Wisła

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/400/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wisła za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego funduszu nagród

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe