Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Wisła

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/374/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe