Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4110.50.2018.PPU Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa: PGNIG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe