Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 6/2018 Rady Miasta Wisła

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe