Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe