Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe