Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.14.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 18 stycznia 2019r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Gliwice Nr II/25/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe