Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Rybnika; Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2018r.

do Porozumienia Nr E.031.11.2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii w punkcie katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rybniku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe