Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/79/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 23 stycznia 2019r.

w sprawie udzielania bonifikaty w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe