Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 44/VI/19 Rady Gminy Świerklany

z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 268/XL/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe