Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/3/28/19 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie ustalenia warunków bonifikaty i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty dla osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych, od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Powiatu Bielskiego, w prawo własności tych gruntów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe