Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2018 r. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe