Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/41/2019 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Mikołów i wysokości stawki procentowej bonifikaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe