Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 16 stycznia 2019 r.

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe