Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Częstochowskiego

z dnia 24 stycznia 2019 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim za 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe