Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą Gminy Wyry)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe