Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe