Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr Iv/41/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe