Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 33/IV/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe