Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/261/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe