Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 65/ZPS/2019 Prezydenta Miasta Zabrze

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 r., w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Champion Sp. z o. o., ul. Knurowska 17, 41-800 Zabrze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe