Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4.035.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe