Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 44/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe