Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/72/19 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 stycznia 2019r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Wiejskiej w Bytomiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe