Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.11.2019 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 24 stycznia 2019r.

zmieniająca uchwałę nr PR.0007.146.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2017 - 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe