Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/46/19 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe