Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/65/19 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/1095/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe