Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe). Etap II

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe