Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu w Myszkowie

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli szkół Powiatu Myszkowskiego przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe