Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 32/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej św. Antoni dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej mieszczącym się przy ul. Ks. Bpa Kubiny 11 w Świętochłowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe