Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.81.2018.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe