Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 34/V/2019 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których Gmina Blachownia jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe