Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego od nieruchomości należnych od osób fizycznych oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe