Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe