Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr UAI.0050.1.2019 Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie zestawienia za rok 2018 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Knurów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe