Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/49/19 Rady Miasta Chorzów

z dnia 7 lutego 2019r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Chorzów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe